Com funciona l'herència d'un pla de pensions

T'expliquem qui pot heretar un pla de pensions i com funciona la seva fiscalitat

Un pla de pensions és un mecanisme d'estalvi destinat a complementar la pensió de jubilació de la Seguretat Social. Es tracta d'un pla privat i voluntari que en cap cas substitueix la retribució econòmica de les pensions públiques. Encara que, en principi i per norma general, no es pot accedir als seus fons fins a la jubilació, una de les excepcions és la defunció del partícip. Per això, és necessari explicar qui hereta el pla de pensions i com tributen els diners que hi ha acumulats.

Per entendre el funcionament de l'herència d'un pla de pensions, és fonamental diferenciar les tres persones que hi intervenen:

 • Promotor del pla de pensions: qualsevol empresa, societat, entitat, etc. que promou la creació del pla o participa en el seu desenvolupament.
 • Partícips: les persones físiques en benefici i interès de les quals es crea el pla. És a dir, la persona la jubilació, incapacitat, dependència i/o defunció de la qual cobreix el pla de pensions.
 • Beneficiaris: les persones amb dret a percebre les prestacions del pla. En les contingències de jubilació, incapacitat o dependència el beneficiari coincideix amb el partícip. Tanmateix, en l'eventualitat de defunció el beneficiari serà la persona o les persones que el partícip hagi designat.

És en l'última contingència esmentada, la que concerneix la defunció del partícip, en què apareix la qüestió de l'herència d'un pla de pensions.

Bàner Superior Calcula Jubilació Bàner Superior Calcula Jubilació
Estalvia per a la teva jubilació
Calcula la seva millora amb les aportacions a un pla de pensions

Qui pot ser beneficiari de l'herència d'un pla de pensions?

Si el partícip del pla de pensions mor, els drets consolidats del pla passen a correspondre a aquella persona que hagi designat prèviament mitjançant el butlletí de designació expressa de beneficiaris. En fer el contracte del pla de pensions el partícip pot triar com a beneficiari més d'una persona. En aquest cas, també té la potestat de definir uns percentatges d'herència diferents per a cadascun dels beneficiaris.

Si el partícip no hagués nomenat cap beneficiari a l'hora de contractar el pla de pensions, aquests serien els designats expressament en el testament, si n'hi hagués. Val la pena destacar que en concurrència de designació expressa i testament, preval la designació amb la data més recent. Si tampoc no hi hagués una designació expressa en el testament, els beneficiaris del pla de pensions passarien a ser els que s'indiquin en les especificacions o reglament del pla, que, habitualment, coincideixen amb els hereus legals. És a dir, cònjuge i descendents. En darrera instància, hereus testamentaris o abintestat del partícip.

Com funciona la fiscalitat de l'herència d'un pla de pensions?

Abans d'aclarir com els beneficiaris hauran de tributar els fons del pla de pensions, és necessari explicar què passa amb l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) del partícip del pla mort. Per al cas del difunt es calcularà la quota a ingressar o la quantitat a tornar que correspongui des del dia 1 de gener fins a la data de la defunció.

Ara bé, el beneficiari de l'herència del pla de pensions, en cas que es cobrin els drets consolidats, ha de saber que les prestacions derivades d'aquest pla en cap cas tributen en l'impost de successions. La quantitat rebuda pel cobrament del pla es considera sempre rendiment del treball en l'impost sobre la renda de les persones físiques. Per tant, els beneficiaris hauran de tributar per aquests rendiments en la seva declaració al tipus marginal que li correspongui, ja que aquests passen a elevar la seva base imposable general.

En cas que el beneficiari sigui una persona jurídica, la prestació del pla de pensions heretat es comportaria com una renda més que s'integraria en el seu resultat comptable anual. Aquí no s'aplicaria l'impost sobre la renda de les persones físiques, sinó que es tributaria d'acord amb les normes de l'impost de societats.

Bàner Central Pla de pensions Bàner Central Pla de pensions
Plans de pensions adaptats a les teves necessitats
Coneix les diferents opcions que t'oferim

Quina documentació han de presentar els beneficiaris de l'herència del pla de pensions?


Per poder rescatar els fons del pla de pensions, els beneficiaris hauran de lliurar la documentació següent:

 • Sol·licitud de prestació per defunció. Si hi ha més d'un beneficiari, serà necessari que cadascun d'ells presenti una sol·licitud.
 • Fotocòpia del DNI del beneficiari.
 • Fotocòpia del DNI del difunt.
 • Certificat original de defunció del partícip del pla de pensions.
 • Documentació que acrediti els beneficiaris com a tals: últim butlletí de designació de beneficiaris, testament o declaració d'hereus, certificat d'últimes voluntats, escriptura d'herència, llibre de família i, si escau, quadern particional.
Mi Jubilación Mi Jubilación
Amb la col·laboració de l'Institut BBVA de Pensions:
Plans de pensions - També et podria interessar Plans de pensions - També et podria interessar

També et podria interessar

 • Aquests són els canvis que s'han fet el 2018 en relació amb les pensions i la quantitat màxima per gaudir durant la jubilació.
 • Aquests són els càlculs que has de fer per obtenir la prestació de la pensió que rebràs després de jubilar-te.
 • Diversos factors poden afectar a la retenció de l'IRPF de les pensions de jubilació. Descobreix el teu percentatge.
Plans de pensions - Eines Plans de pensions - Eines

Eines de plans de pensions

 • Quin seria l'import de la teva pensió pública quan et jubilis? Descobreix-ho en tres passos molt senzills.
 • Troba el pla de pensions que millor s'adapti a les teves necessitats d'estalvi i comença a planificar el teu futur.
 • El nostre comparador et permetrà conèixer les característiques de tots els nostres plans i triar el que millor s'adapti a tu.
 • Amb el nostre simulador podràs conèixer la prestació final que rebràs una vegada et jubilis.
 • Vols saber quant podries estalviar-te en la declaració de la renda aportant a un pla de pensions?