En què consisteix el rescat d'un pla de pensions?

T'expliquem com és i què comporta el rescat d'un pla de pensions
Per començar, veurem què significa: el rescat d'un pla de pensions consisteix, bàsicament, a recuperar la inversió que s'hi ha fet. Naturalment, aquesta operació està subjecta a uns condicionants i supòsits (jubilació, però també pot ser desocupació, incapacitat, dependència, malaltia greu o defunció) que regula la legislació vigent.
Bàner Superior Calcula Jubilació Bàner Superior Calcula Jubilació
Estalvia per a la teva jubilació
Calcula la seva millora amb les aportacions a un pla de pensions

Segons el Reglament de fons i plans de pensions, les prestacions dels plans de pensions tindran el caràcter de dineràries i podran ser:

 • Prestació en forma de capital, consistent en una percepció de pagament únic. El pagament d'aquesta prestació podrà ser immediat a la data de la contingència o diferit a un moment posterior.
 • Prestació en forma de renda, consistent en la percepció de dos o més pagaments successius amb periodicitat regular, incloent-hi almenys un pagament en cada anualitat. La renda podrà ser actuarial o financera, de quantia constant o variable en funció d'algun índex o paràmetre de referència predeterminat. Les rendes podran ser vitalícies o temporals, immediates a la data de la contingència o diferides a un moment posterior. En cas de defunció del beneficiari, les especificacions podran preveure la reversió de la renda a altres beneficiaris previstos o designats.
 • Prestacions mixtes, que combinin rendes de qualsevol tipus amb un pagament en forma de capital. S'han d'ajustar al que preveuen les lletres anteriors.
 • Prestacions diferents de les anteriors en forma de pagaments sense periodicitat regular. A més, en recuperar els diners podem obtenir avantatges fiscals.
De totes maneres, en ser un producte a llarg termini, definir la tributació d'un pla de pensions és complex, ja que en aquest temps la legislació acostuma a canviar. Concretament a Espanya, la Reforma fiscal de 2015 va modificar les condicions a l'hora de recuperar la inversió.
Bàner Central Pla de pensions Bàner Central Pla de pensions
Plans de pensions adaptats a les teves necessitats
Coneix les diferents opcions que t'oferim
En qualsevol cas, et recomanem que consultis amb nosaltres; a BBVA sempre obtindràs l'assessorament professional que necessites, i els productes i serveis més adaptats a les teves preferències.
CTA Simulador pensions CTA Simulador pensions
Plans de pensions - També et podria interessar Plans de pensions - També et podria interessar

També et podria interessar

 • Aquests són els canvis que s'han fet el 2018 en relació amb les pensions i la quantitat màxima per gaudir durant la jubilació.
 • Aquests són els càlculs que has de fer per obtenir la prestació de la pensió que rebràs després de jubilar-te.
 • Diversos factors poden afectar a la retenció de l'IRPF de les pensions de jubilació. Descobreix el teu percentatge.
Plans de pensions - Eines Plans de pensions - Eines

Eines de plans de pensions

 • Quin seria l'import de la teva pensió pública quan et jubilis? Descobreix-ho en tres passos molt senzills.
 • Troba el pla de pensions que millor s'adapti a les teves necessitats d'estalvi i comença a planificar el teu futur.
 • El nostre comparador et permetrà conèixer les característiques de tots els nostres plans i triar el que millor s'adapti a tu.
 • Amb el nostre simulador podràs conèixer la prestació final que rebràs una vegada et jubilis.
 • Vols saber quant podries estalviar-te en la declaració de la renda aportant a un pla de pensions?