Què és una EPSV?

T'expliquem en què consisteixen les entitats de previsió social voluntària (EPSV)

Les entitats de previsió social voluntària (EPSV) ajuden a crear un sistema d'estalvi que incrementi els ingressos de cara a la jubilació. Tenen com a objectiu complementar els ingressos que es perceben una vegada arribada l'edat de jubilació per tal de mantenir el nivell de vida. Permeten que el soci equilibri els ingressos de la seva època activa i passiva (normalment més baixos), a més de les contingències de defunció, invalidesa, malaltia greu o atur de llarga durada.

Estan promogudes per una entitat financera perquè els seus clients puguin constituir un sistema d'estalvi. Qualsevol persona física pot ser soci d'una EPSV i constituir el seu estalvi mitjançant aportacions periòdiques o extraordinàries.

A més de les contingències comentades, hi ha la possibilitat de rescatar-la en assolir una antiguitat de 10 anys. No obstant això, cada Reglament regularà les contingències cobertes concretes.

Bàner Superior Calcula Jubilació Bàner Superior Calcula Jubilació
Estalvia per a la teva jubilació
Calcula la seva millora amb les aportacions a un pla de pensions

Avantatges

 • Estalvi fiscal: les aportacions a una EPSV redueixen la base imposable de l'IRPF.
 • Llibertat de modificació: possibilitat d'establir una EPSV amb total llibertat pel que fa a import i periodicitat.
 • Inversió "a mida": BBVA ofereix una gran varietat de plans de pensions individuals que s'adapten a cada perfil, des de productes monetaris i de renda fixa fins a plans mixtos, de renda variable i garantits.
 • Llibertat de mobilitat, sense cap cost, entre els diferents plans de previsió integrats a les EPSV, o bé per acomodar-se en cada moment al perfil de risc, o bé per protegir-se davant de situacions canviants de mercat.
 • Liquiditat immediata (consta en el Reglament de cada pla de previsió), a l'hora de fer les prestacions i/o rescats dels teus plans de previsió a causa d'una de les contingències.
 • Disponibilitat de tota la xarxa d'oficines de BBVA per a la seva operativa diària, tant d'aportacions, prestacions com d'informació financera i fiscal dels teus plans.

Reducció fiscal

Fes la teva aportació i així podràs estalviar fins a un 45% en la teva propera Declaració de la Renda.1 Aconseguiràs importants beneficis.

Per exemple: Si fas una aportació de 4.000 € al pla, et podries estalviar 1.800 € en la teva propera declaració de la renda.

Acudeix a la teva oficina més pròxima i sol·licita informació sobre els plans de previsió Norpensión que més et poden interessar.

Residència fiscal al País Basc

Les aportacions efectuades a plans de pensions, EPSV i altres sistemes de previsió social podran ser objecte de reducció en la base imposable general2 amb els següents límits individuals per partícip:
Reducció B.I. general Àlaba, Biscaia, Guipúscoa
Reducció B.I. general
Aportacions pròpies
Àlaba, Biscaia, Guipúscoa
5.000 €
Reducció B.I. general
Contribucions empresa
Àlaba, Biscaia, Guipúscoa
8.000 €
Reducció B.I. general
Límit conjunt de reduccions
Àlaba, Biscaia, Guipúscoa
12.000 €

Les aportacions que no s'hagin pogut reduir per excedir els límits anteriors o per insuficiència de la base imposable general es podran traslladar als cinc exercicis següents, sempre que no es trobi en situació de jubilació. Per a aquests últims, excepcionalment, existeix un període transitori el 2014 en què es poden reduir els excessos dels exercicis 2009-2010-2011-2012-2013.

No es permet la reducció de les aportacions efectuades a sistemes de previsió social a partir del període següent a aquell en què el soci es trobi en situació de jubilació.

Pel que fa a les aportacions i contribucions que es facin en el mateix exercici en què es cobri una prestació en forma de capital per la contingència de jubilació o per baixa voluntària, la reducció es veurà limitada a l'import de les aportacions efectuades en l'exercici que es correspongui amb les percepcions que s'integrin efectivament en la base imposable d'aquest (excepte per a les aportacions efectuades a EPSV d'ocupació, a favor del cònjuge i a favor de minusvàlids).

Bàner central EPSV Bàner central EPSV
EPSV adaptades a les teves necessitats
Coneix les diferents opcions que t'oferim

Aportacions a favor de terceres persones

És possible fer aportacions a plans de previsió a favor d'un tercer i que l'aportant es beneficiï dels avantatges fiscals en lloc del titular del pla.

Això passa en els casos següents:

Aportacions a favor del cònjuge
País Basc
Aportacions a favor del cònjuge
Sense ingressos inferiors a
País Basc
8.000 €/any
Aportacions a favor del cònjuge
Límits de reducció
País Basc
2.400 €/any
Aportacions a favor de persones amb discapacitat
País Basc
Aportacions a favor de persones amb discapacitat
Aportacions del discapacitat
País Basc
24.250 €/any
Aportacions a favor de persones amb discapacitat
Aportacions a favor del discapacitat
País Basc
8.000 €/any (persona vinculada amb el discapacitat)
Aportacions a favor de persones amb discapacitat
Total aportacions, incloent-hi les del discapacitat
País Basc
24.250 €/any

1 Les aportacions als Plans de Previsió Norpensión són deduïbles de la base imposable general de l'IRPF fins als límits establerts en la normativa fiscal, per la qual cosa l'estalvi indicat dependrà del tipus marginal del soci.

2 Formada per: sous, salaris, prestacions de sistemes de previsió social, rendiments derivats de la propietat intel·lectual, lloguers, arrendaments d'immobles que no siguin habitatge, premis.

CTA Simulador pensions CTA Simulador pensions
Plans de pensions - També et podria interessar Plans de pensions - També et podria interessar

També et podria interessar

 • Aquests són els canvis que s'han fet el 2018 en relació amb les pensions i la quantitat màxima per gaudir durant la jubilació.
 • Aquests són els càlculs que has de fer per obtenir la prestació de la pensió que rebràs després de jubilar-te.
 • Diversos factors poden afectar a la retenció de l'IRPF de les pensions de jubilació. Descobreix el teu percentatge.
Plans de pensions - Eines Plans de pensions - Eines

Eines de plans de pensions

 • Quin seria l'import de la teva pensió pública quan et jubilis? Descobreix-ho en tres passos molt senzills.
 • Troba el pla de pensions que millor s'adapti a les teves necessitats d'estalvi i comença a planificar el teu futur.
 • El nostre comparador et permetrà conèixer les característiques de tots els nostres plans i triar el que millor s'adapti a tu.
 • Amb el nostre simulador podràs conèixer la prestació final que rebràs una vegada et jubilis.
 • Vols saber quant podries estalviar-te en la declaració de la renda aportant a un pla de pensions?