La pensió de les classes passives de l'Estat

Característiques de la pensió pública dels funcionaris adscrits al Règim de les Classes Passives de l'Estat
La pensió pública dels funcionaris adscrits al Règim de les classes passives de l'Estat té unes característiques diferents de les de la resta de treballadors. La primera diferència que es pot assenyalar és que, mentre que les pensions dels autònoms i treballadors per compte d'altri les gestiona la Seguretat Social, la pensió de les classes passives recau sobre el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques; més concretament, la Direcció General de Costos de Personal i Pensions Públiques. Però abans d'aprofundir més sobre el funcionament d'aquestes pensions, precisem els que formen part de les denominades classes passives.
Bàner Superior Calcula Jubilació Bàner Superior Calcula Jubilació
Estalvia per a la teva jubilació
Calcula la seva millora amb les aportacions a un pla de pensions

Treballadors inclosos en el Règim de les Classes Passives de l'Estat

 • Els funcionaris de carrera de caràcter civil de l'Administració de l'Estat.
 • El personal militar de carrera, el de les escales de Complement i Reserva Naval i el de tropa i marineria professional que tinguin adquirit el dret a romandre en les Forces Armades fins a l'edat de retir.
 • Els funcionaris de carrera de l'Administració de Justícia.
 • Els funcionaris de carrera de les Corts Generals.
 • Registradors de la propietat.
 • Els funcionaris de carrera d'altres òrgans constitucionals.
 • El personal interí al qual es refereix l'article 1r del Decret llei 10/1965, de 23 de setembre.
 • Els funcionaris de carrera transferits a les diferents comunitats autònomes.
 • Els funcionaris en pràctiques pendents de la seva incorporació definitiva al servei de l'Estat.

L'edat de jubilació de les classes passives

Per a tots els funcionaris anteriorment esmentats, l'edat ordinària i obligatòria de jubilació és de 65 anys. Cal mencionar que aquesta obligatorietat és una característica que no tenen els treballadors per compte d'altri o autònoms, que compten amb la possibilitat de prolongar la vida laboral, una opció que, a més, està incentivada en el càlcul de la pensió.

Tanmateix, igual que la resta de treballadors, els funcionaris també poden acollir-se a la jubilació anticipada, encara que els requisits per accedir-hi són diferents. En concret, la jubilació anticipada per a funcionaris està disponible a partir dels 60 anys i després d'haver treballat per a l'Estat un mínim de 30 anys.

Per contra, hi ha un grup de funcionaris l'edat de jubilació forçosa dels quals és de 70 anys. Aquests són els elements i les eines:

 • Professors universitaris.
 • Magistrats.
 • Jutges.
 • Fiscals.
 • Secretaris judicials.
 • Registradors de la propietat.

La quantia de la pensió pública i com complementar-la

Per accedir a la pensió pública per jubilació, el funcionari ha d'haver treballat per a l'Estat, almenys, 15 anys. A més, per poder començar a cobrar la pensió en el moment de la jubilació no és necessari trobar-se en actiu.

Una diferència respecte a la resta de règims de la Seguretat Social és que en Classes passives no hi ha un període de carència específica exigit per poder accedir a la pensió. En el cas de treballadors subjectes a aquells altres règims serà necessari acreditar un mínim de dos anys de cotitzacions en l'interval de quinze anys immediatament anteriors a l'accés a la jubilació.

Entrant en detall, la pensió pública per jubilació que reben les classes passives depèn del cos i de la categoria del funcionari, així com dels anys que aquest hagi cotitzat.

La quantia de la pensió ordinària es determina aplicant a l'haver regulador que correspongui, segons el cos o categoria del funcionari, el percentatge establert en funció del nombre d'anys complets de serveis efectius a l'Estat. El 100% de l'haver regulador s'assoleix amb un mínim de 35 anys de cotitzacions. Els havers reguladors es fixen anualment en la Llei de pressupostos generals de l’Estat.

Per conèixer exactament quina serà aquesta quantia, es pot accedir a una eina de simulació de pensions pública que posa a la vostra disposició el web del Ministeri d'Hisenda, dins la secció dedicada a les classes passives.

A més, els funcionaris també compten amb el Pla de Pensions d'Ocupació de l'Administració General de l'Estat. Aquest pla es va posar en marxa l'any 2004 per complementar les pensions públiques dels funcionaris. Per fer-ho, l'Estat ha estat aportant a aquests plans de pensions fins a l'any 2012. Des d'aleshores, les aportacions estatals estan congelades i el creixement del pla depèn exclusivament de les aportacions que facin els partícips a nivell personal.

Precisament per aquest motiu, els plans de pensions han començat a ser un producte d'estalvi i inversió tan atractiu fins i tot per als funcionaris, ja que serviran de complement perfecte a la pensió per jubilació.

Bàner Central Pla de pensions Bàner Central Pla de pensions
Plans de pensions adaptats a les teves necessitats
Coneix les diferents opcions que t'oferim

Cap a la fi de les classes passives

Des de l'1 de gener de 2011, tots els funcionaris que s'incorporin a la funció pública ho faran adscrits al Règim General de la Seguretat Social, quedant en situació d'extinció gradual el Règim Especial de Classes Passives.

Aquesta normativa, que va entrar en vigor amb el Reial decret llei 13/2010, posa encara més de manifest la necessitat que també els treballadors públics planifiquin la seva jubilació amb previsió, perquè una vegada arribi puguin mantenir el seu nivell de vida.

Mi Jubilación Mi Jubilación
Amb la col·laboració de l'Institut BBVA de Pensions:
Plans de pensions - També et podria interessar Plans de pensions - També et podria interessar

També et podria interessar

 • Aquests són els canvis que s'han fet el 2018 en relació amb les pensions i la quantitat màxima per gaudir durant la jubilació.
 • Aquests són els càlculs que has de fer per obtenir la prestació de la pensió que rebràs després de jubilar-te.
 • Diversos factors poden afectar a la retenció de l'IRPF de les pensions de jubilació. Descobreix el teu percentatge.
Plans de pensions - Eines Plans de pensions - Eines

Eines de plans de pensions

 • Quin seria l'import de la teva pensió pública quan et jubilis? Descobreix-ho en tres passos molt senzills.
 • Troba el pla de pensions que millor s'adapti a les teves necessitats d'estalvi i comença a planificar el teu futur.
 • El nostre comparador et permetrà conèixer les característiques de tots els nostres plans i triar el que millor s'adapti a tu.
 • Amb el nostre simulador podràs conèixer la prestació final que rebràs una vegada et jubilis.
 • Vols saber quant podries estalviar-te en la declaració de la renda aportant a un pla de pensions?