Com ampliar una hipoteca

Tipus d'ampliacions d'hipoteca i les seves característiques
El préstec hipotecari es pot modificar per ampliar el seu termini d'amortització, incrementar l'import o combinar totes dues opcions. Qualsevol d'aquestes modificacions per ampliar una hipoteca requereix negociar unes noves condicions amb el banc.
Bàner superior hipoteca fixa Bàner superior hipoteca fixa
Hipoteca Fixa BBVA
La tranquil·litat de pagar el mateix cada mes.

Ampliació del capital: Consisteix a incrementar l'import del préstec hipotecari, és a dir, disposar de més fons. Això repercutirà en el fet que augmentarà l'import de la quota que cal pagar cada mes, sempre que no s'ampliï el termini.

Ampliació del termini: Se sol·licita que s'augmenti el nombre d'anys per a la devolució del préstec, per tal de fer front a una quota mensual inferior.

Ampliació del capital i del termini: Es combinen l'increment del capital del préstec amb l'augment del termini de devolució. Permet l'accés a nous fons ajustant la quota mensual a la capacitat econòmica del deutor per tornar el préstec.

Requisits per ampliar una hipoteca

Aquestes ampliacions cal sol·licitar-les al banc on es té contractat el préstec hipotecari. El banc demanarà una sèrie de documentació/informació per comprovar la situació financera del sol·licitant. El banc les aprovarà o denegarà en funció dels seus propis criteris interns.
Bàner central Bàner central
Tenim la hipoteca que s'adapta a tu
Descobreix les hipoteques de BBVA i troba la teva.

Costos

Ampliar un préstec hipotecari pot resultar més barat que demanar un nou finançament. No obstant això, també porta associades una sèrie de despeses, com ara notaria, registre, comissions per modificació, etc. Hi poden haver també altres despeses, per exemple si cal fer una nova taxació de l'immoble o, quan correspongui, si s'ha de fer front a impostos, com l'impost d'actes jurídics documentats en el supòsit que s'ampliï el capital.
CTA Estudi CTA Estudi
Hipoteques - També et podria interessar Hipoteques - També et podria interessar

També et podria interessar

  • Saps per què es produeix l'evolució de l'euríbor? T'expliquem en què consisteix aquest índex i per què varia cada dia.
  • Saps què és el crèdit hipotecari? A BBVA t'expliquem què és i en què es diferencia d'un préstec hipotecari
  • Independent del valor de la taxació d'un habitatge, qualsevol immoble té registrat un valor cadastral oficial.