Inversió amb Big Data

Big Data: Com les noves tecnologies estan creant noves formes d'invertir

Què és “Big Data”?

Es denomina "Big Data" a la gestió i l'anàlisi d'enormes quantitats de dades que no es poden tractar amb les tècniques habituals, ja que superen els límits “convencionals” de volum i capacitats; a més, aquestes noves tècniques permeten analitzar dades de naturalesa molt diversa, com ara imatges i formularis digitals, arxius d'àudio, imatges de satèl·lit, senyals de mòbil, cerques a Internet, etc…
Bàner superior gestores internacionals Bàner superior gestores internacionals
Fons d'altres gestores al teu abast
Consulta els fons de les millors gestores internacionals.
On ubiquem aquest concepte de “Big Data” al món dels fons d'inversió? 
Les noves tecnologies permeten accedir a dades noves i diferents, de procedència molt diversa, que complementen l'anàlisi tradicional de les inversions. El seu objectiu és ajudar a l'hora de prendre decisions proporcionant perspectives noves que enriqueixen aquesta anàlisi. 
Aquests últims anys hem assistit, a escala global, a un fort interès en aquest camp per part del món de la inversió, que ha incrementat substancialment les seves capacitats tecnològiques i els recursos dedicats a aquestes tècniques de big data. Tot plegat amb l'objectiu de descobrir i explotar ineficiències de mercat que ajudin a obtenir rendibilitats més atractives i consistents.
Quin tipus de tècniques de Big Data s'utilitzen en els fons d'inversió? 
Algunes de les tècniques més corrents són: processament del llenguatge natural mitjançant lectura computacional (el que es denomina “machine reading” –màquines llegint–), reconeixement de patrons (“machine learning” –màquines aprenent–) i mesurament de l'activitat de cerca per Internet per predir els canvis en els volums de vendes, entre d'altres. 
Un exemple d'aquests nous senyals per a la presa de decisions és el mesurament del sentiment inversor mitjançant anàlisi de text. Fa uns anys, aquest senyal mesurava el sentiment inversor amb una ràtio entre paraules positives i negatives. Estudis posteriors de “machine learning” han demostrat que és més eficaç mesurar-ho en funció de qui parla -el conseller delegat sempre és més positiu, mentre que el director financer sol ser menys positiu- i de com parla o de quins temps verbals fa servir: parlar en present sempre en més positiu que parlar en futur, que sol ser negatiu, i un discurs més centrat en dades també sol ser positiu, al contrari que un de vague. Per tenir en compte ràpidament aquests matisos en milers d'empreses amb diverses comunicacions a l'any, es necessiten eines informàtiques molt potents que analitzin la informació.
Bàner central Quality Funds Bàner central Quality Funds
Troba fons destacats per Quality Funds
Coneix els fons d'inversió internacionals i tria la teva millor opció.

Cal tenir en compte:

  • És una àrea molt dinàmica i experimental, caracteritzada per la innovació, de manera que hi ha un elevat nombre de canvis en els models i mesures que s'apliquen.
  • El risc més gran dels fons que es basen en aquest tipus de tècniques és el que es coneix com a “risc model”, que es tradueix en el fet que el procés inversor es fonamenta en la incorporació de models nous basats en aquestes tècniques innovadores de processament i explotació de dades. Tanmateix, la seva eficàcia i la seva adequació a les condicions de mercat poden variar significativament segons l'entorn de mercat en què ens trobem.
Fons d'inversió - També et podria interessar Fons d'inversió - També et podria interessar

També et podria interessar

  • Coneix les característiques, la tipologia i la descripció del que coneixem com a actius financers.
  • T'expliquem com funcionen els fons d'inversió i tot el que necessites saber per invertir els teus diners.
  • Risc reduït i rendibilitat coneguda per endavant són dues de les característiques de la inversió en renda fixa.
Fons d'inversió - Eines Fons d'inversió - Eines

Eines de fons d'inversió

  • El simulador de fons d'inversió de BBVA t'ajuda a conèixer la rendibilitat que podràs aconseguir amb els teus estalvis.
  • No saps quin fons d'inversió s'adapta millor a les teves necessitats? El nostre comparador t'ajudarà a triar la millor opció.
  • Troba el millor fons d'inversió on invertir els teus estalvis i comença a rendibilitzar els teus diners.
  • Calcula la rendibilitat d'una inversió d'una manera ràpida i senzilla amb la calculadora que posem al teu abast.