Nòmina i Seguretat Social, claus de les cotitzacions

T'expliquem en què consisteixen les cotitzacions que surten reflectides a la nòmina mensual
La Seguretat Social constitueix un dels grans èxits del model de benestar de l'Estat espanyol. Aquest sistema de protecció social s'ocupa d'assignar prestacions i recursos per tal de garantir l'estabilitat econòmica de les persones en situació de necessitat i evitar, així, les desigualtats socials. El finançament de la Seguretat Social procedeix, principalment, de les contribucions dels treballadors del país, que es descompten automàticament del seu salari mensual. Si ets un treballador per compte d'altri i t'has preguntat alguna vegada quina és la relació entre les xifres i percentatges que apareixen a la teva nòmina i la Seguretat Social, en aquest article t'ho expliquem.
Bàner Superior Comptes Sense Comissions Bàner Superior Comptes Sense Comissions

Coneix el Compte Online Sense Comissions

Què és la nòmina?

La nòmina és un document empresarial que s'utilitza com a justificant de pagament del salari que perceben els treballadors per compte d'altri. D'aquesta manera, les nòmines compleixen una doble funció: en primer lloc, permeten a les empreses portar un registre dels pagaments associats a cadascun dels seus assalariats; en segon lloc, informen els treballadors de la procedència del salari abonat indicant el concepte de totes les assignacions, deduccions i retencions aplicades.

A Espanya, les nòmines s'acostumen a emetre de manera mensual i, com que es tracta de documents oficials, tendeixen a presentar una estructura molt similar. En general, la informació relativa al salari del treballador apareix desglossada en una sèrie de conceptes que inclouen, com a mínim, el salari base i cadascuna de les retencions aplicades. Aquestes retencions es divideixen, al seu torn, en dos grups: el percentatge que s'aporta a l'Agència Tributària en concepte d'IRPF i les contribucions a la Seguretat Social. La quantitat resultant de la deducció de les aportacions i les contribucions, operació que es pot fer amb la nostra calculadora de sous, és el salari net que percep el treballador en el seu compte bancari.

Cotitzacions a la Seguretat Social: bases, conceptes i percentatges

Les cotitzacions a la Seguretat Social tenen com a objectiu sufragar les despeses pròpies d'aquest sistema de protecció, com poden ser les despeses sanitàries, les pensions de viduïtat o les de jubilació. Per norma, les empreses són les encarregades d'abonar a la Seguretat Social l'import corresponent a les cotitzacions mensuals, que uneix tant les aportacions aplicables a la mateixa empresa com les cotitzacions individuals de cada treballador. Aquestes últimes són les que es mostren a les nòmines i es dedueixen del sou base dels assalariats.

La quota de la Seguretat Social a què ha de fer front cada treballador es calcula en funció de dos elements: la base de cotització i els tipus de cotització. La base de cotització fa referència a la quantitat sobre la qual s'apliquen els percentatges corresponents, i coincideix amb la remuneració total a què té el dret el treballador cada mes. En termes generals, aquest import integra tant la retribució mensual com la part proporcional de les pagues extraordinàries i altres percepcions que, encara que no tinguin caràcter mensual, s'apliquen durant aquest mateix exercici. Cada any, l'Estat estableix unes bases de cotització mínimes i màximes que varien en funció de la categoria professional del treballador. En cas que la xifra corresponent a la base de cotització de l'assalariat sigui inferior o superior als límits estipulats, se n'haurà d'ajustar l'import de tal manera que coincideixi amb la quantitat mínima o màxima (segons correspongui).

Servei de Mudança Central Servei de Mudança Central
Porta els teus rebuts, ingressos i més
Coneix tot el que pots fer a través del Servei de Mudança.

Els tipus de cotització, per part seva, fan referència als percentatges que s'apliquen sobre la base de cotització per calcular la quota individual de la Seguretat Social. D'igual manera que les bases mínimes i màximes, els tipus de cotització es revisen i s'adapten anualment, per la qual cosa és recomanable consultar-los de manera periòdica. Actualment, els tipus aplicables a la nòmina dels treballadors per compte d'altri són els següents:

  • Contingències comunes: el 4,70% de la base de cotització. Aquest concepte fa referència a les malalties comunes, els accidents no laborals i la maternitat.
  • Hores extraordinàries: el 2% en cas de força major i el 4,70% a la resta dels casos.
  • Desocupació: l'1,55% en el cas dels contractes indefinits i l'1,60% en el dels contractes temporals.
  • Formació: el 0,10% de la base de cotització en els contractes de formació.

D'aquesta manera, el sistema de cotitzacions a la Seguretat Social pretén ser el més equitatiu possible, i exigeix el pagament d'unes quotes que són proporcionals al salari de cada treballador.

BBVA no és responsable del contingut, veracitat, exactitud, suficiència, integritat o actualització d'aquest article, ja que l'han elaborat tercers aliens a BBVA. L'article té valor merament informatiu i orientatiu; en cap cas no és vinculant ni obligatori i no constitueix cap oferta comercial o compromís contractual de BBVA.

La teva nòmina a BBVA

T'oferim unes molt bones condicions a l'hora d'ingressar la teva nòmina de la mà del seu Compte Nòmina Va Amb tu. Però si el que desitges és portar-la a BBVA des d'una altra entitat de forma ràpida i senzilla, posem a la teva disposició nostre Servei de Mudança (a què pots accedir des de bbva.es o des de l'app de BBVA), que s'encarrega de dur a terme tot el procés de forma còmoda, ràpida i sense cap cost per a tu. Entra a bbva.es i informa-te'n.
CTA Fes-te Client CTA Fes-te Client
Comptes - També et podria interessar Comptes - També et podria interessar

També et podria interessar

  • Ajuden a identificar el banc receptor d'una transferència i garantir la seguretat del procés.
  • Hem posat a la teva disposició diverses funcionalitats en línia que faran més senzilles les teves gestions, siguis on siguis.
  • El temps que triga a fer-se una transferència varia. T'expliquem tot el que fa referència a aquesta operació bancària.
Comptes - Eines Comptes - Eines

Eines de comptes