Com reclamar l'IRPF de maternitat?

Descobreix els passos a seguir per sol·licitar la devolució de l'IRPF de maternitat percebut entre 2014 i 2018
El mes d'octubre de 2018, el Tribunal Suprem va dictar una sentència en què es determinava que les prestacions per maternitat estan exemptes de l'impost sobre la renda de les persones físiques. D'aquesta manera, la Seguretat Social no podrà descomptar aquest impost de les prestacions que ofereixi en el futur i, a més, és possible reclamar les quantitats retingudes per aquest motiu en les prestacions emeses a partir del 2014. Descobreix més detalls sobre aquesta mesura i esbrina com reclamar l'IRPF de maternitat.
Bàner Superior Comptes Sense Comissions Bàner Superior Comptes Sense Comissions

Coneix el Compte Online Sense Comissions

Exempció de l'IRPF de maternitat, nou decret

L'IRPF o, el que és el mateix, l'impost sobre la renda de les persones físiques, és un tribut que grava la renda dels residents a Espanya durant un exercici econòmic (és a dir, un any). Aquest impost té caràcter progressiu, cosa que significa que l'import depèn de la renda percebuda, tenint-ne en consideració la naturalesa i la situació familiar i personal de cada contribuent: com més guanyi, més alt serà l'IRPF que hagi d'abonar, sempre tenint en compte aspectes com el nombre de persones a càrrec seu o la seva situació civil, entre d'altres.

La sentència del Tribunal Suprem del 3 d'octubre de 2018 determina que les ajudes de la Seguretat Social percebudes per part de les dones treballadores durant les 16 setmanes de baixa després del naixement d'un fill queden exemptes de l'IRPF. Per aquesta raó, des d'aquest mateix mes, la Seguretat Social ha deixat de descomptar l'IRPF de les prestacions per maternitat. A més, no cal que els contribuents que hagin tingut retencions durant els mesos previs a la sentència duguin a terme cap tràmit, ja que la seva declaració de la renda de 2019 ja incorporarà les prestacions com a rendes exemptes i permetrà deduir-ne les retencions suportades.

Prestacions de maternitat d'anys anteriors

Encara que la doctrina del Tribunal Suprem va entrar en vigor el 2018, el Ministeri de Treball ha informat que les prestacions reconegudes i en fase d'abonament també queden subjectes a aquesta mesura. D'aquesta manera, els contribuents que van tenir els seus fills i van percebre l'ajuda el 2014 i el 2015 poden sol·licitar la devolució de l'IRPF a l'Agència Tributària des del mes de desembre passat. Aquest mateix impost lligat a prestacions per maternitat rebudes el 2016 i el 2017 es pot sol·licitar des del gener de 2019.

Com reclamar l'IRPF

Encara que el termini de reclamació de devolució és diferent, el procediment a seguir per a aquests contribuents que van cobrar les prestacions entre el 2014 i el 2017 és el mateix, i es pot presentar de dues maneres: per via telemàtica o en paper.

Triï la manera de presentació que triï, la persona perceptora de la prestació ha de començar per baixar-se un formulari en línia creat especialment a aquest efecte disponible a la pàgina web de l'Agència Tributària (www.agenciatributaria.es). En aquest, es demana al contribuent que reclama la devolució de l'IRPF que indiqui l'any o anys durant els quals va percebre l'ajuda, a més del compte bancari on vol que se li aboni aquesta devolució. Aquests són les dues úniques dades que se sol·liciten, i no cal que s'adjunti cap certificat de la Seguretat Social en què s'acreditin les prestacions ni cap altre document: l'Agència Tributària serà l'encarregada de sol·licitar qualsevol informació que sigui necessària directament a la Seguretat Social.

Els que triïn l'opció de presentar el formulari emplenat electrònicament, que és la que recomana Hisenda perquè el tràmit és més àgil, ho han de fer per les mateixes vies que es proporcionen per a la declaració de l'IRPF, és a dir, el sistema Clau PIN, el sistema RENO o el certificat electrònic. Els contribuents que prefereixin presentar el formulari en paper, ho poden fer a les oficines de registre de l'Agència Tributària.

Prestacions per paternitat

A més de fer possible la reclamació de la devolució de l'IRPF de les ajudes per maternitat, i encara que el Tribunal Suprem no s'hi referís de manera específica en la seva sentència, el Ministeri d'Hisenda n'ha fet una interpretació extensiva que permet que els contribuents homes que han percebut prestacions de paternitat també puguin reclamar-ne l'IRPF. Per fer-ho, han de seguir el mateix procediment indicat anteriorment.

Des de fa uns mesos, i gràcies a una sentència del Tribunal Suprem, es pot reclamar l'IRPF de les prestacions per maternitat i paternitat mitjançant un senzill formulari. Si has tingut un fill entre el 2014 i el 2018, ja et pots beneficiar de la devolució d'aquest impost.

BBVA no és responsable del contingut, veracitat, exactitud, suficiència, integritat o actualització d'aquest article, ja que l'han elaborat tercers aliens a BBVA. L'article té valor merament informatiu i orientatiu; en cap cas no és vinculant ni obligatori i no constitueix cap oferta comercial o compromís contractual de BBVA.

Creat per Entropy. 

Fonts:

 

CTA Fes-te Client CTA Fes-te Client
Comptes - També et podria interessar Comptes - També et podria interessar

També et podria interessar

  • Ajuden a identificar el banc receptor d'una transferència i garantir la seguretat del procés.
  • Hem posat a la teva disposició diverses funcionalitats en línia que faran més senzilles les teves gestions, siguis on siguis.
  • El temps que triga a fer-se una transferència varia. T'expliquem tot el que fa referència a aquesta operació bancària.
Comptes - Eines Comptes - Eines

Eines de comptes