Variabilitat

Fluctuació de les cotitzacions d'un valor de manera acusada al voltant d'una línia de tendència.