Variabilidade

Flutuación das cotizacións dun valor de xeito acusado arredor dunha liña de tendencia.