Valors estrets

Són les empreses amb un reduït capital i escàs nombre d'accions on existeixen problemes per comprar i vendre amb facilitat. A aquests valors també se'ls anomena poc líquids i causen problemes per a l'inversor que no pot vendre'ls quan vol ni comprar-los quan ho desitja.