Valor mobiliari

Títol emès en massa que confereixen els mateixos drets i que es caracteritza per seu negociabilidad.