Valor mobiliario

Título emitido en masa que confiren os mesmos dereitos e que se caracteriza por seu negociabilidad.