Valor facial

El que figura com a nominal de qualsevol títol valor.