Valor facial

O que figura como nominal de calquera título valor.