Rendibilitat

Rendibilitat, normalment expressada en percentatge entre el rendiment que proporciona l'operació i el que s'ha invertit en ella. En les accions s'obté mesurant els dividends percebuts, la revaloració de les cotitzacions i els avantatges potencials (com a dret preferent en ampliacions, per exemple).