Rendibilidade

Rendibilidade, normalmente expresada en porcentaxe entre o rendemento que proporciona a operación e o que se investiu nela. Nas accións obtense medindo os dividendos percibidos, a revaloración das cotizacións e as vantaxes potenciais (como dereito preferente en ampliacións, por exemplo).