Protector de l'inversor

És una figura creada per la Societat Rectora de la Borsa de Madrid per recollir les reclamacions dels inversors i cercar solucions arbitrades amb les parts en litigi. Si els inversors tenen problemes amb els intermediaris, els emissors i, fins i tot, la mateixa Rectora, el protector de l'inversor arbitra per arribar a acords que satisfacin les parts. El seu únic poder és el d'arbitratge i no té capacitat sancionadora com la CNMV.