Preu d'emissió

És la quantitat per la qual l'entitat emissora està disposada a cedir els seus valors en l'emissió.