PPA

El pla de previsió assegurat, també denominat PPA, és un pla d'estalvi que permet acumular un estalvi per a la jubilació, amb els mateixos avantatges fiscals que els plans de pensions. 

Per conèixer millor què és un pla de previsió assegurat, cal tenir en compte que es contracta mitjançant una assegurança de vida-estalvi, per la qual cosa, en cas de defunció de l'assegurat, els beneficiaris rebran les aportacions capitalitzades fins a la data de defunció. Es tracta d'un pla previsió a llarg termini.

També et podria interessar

  • Comença a planificar la jubilació amb els plans de pensions de BBVA i gaudeix d'avantatges fiscals.