Plusvàlua

Increment de valor que es produeix per la diferència entre el preu de compra i el superior de venda dels valors mobiliaris.