Plusvalía

Incremento de valor que se produce pola diferenza entre o prezo de compra e o maior de venda dos valores mobiliarios.