Placing

Terme anglosaxó per designar la col·locació prèvia d'un valor entre inversors institucionals abans d'entrar en el mercat secundari.