Placing

Termo anglosaxón para designar a colocación previa dun valor entre investidores institucionais antes de entrar no mercado secundario.