PIAS

El pla individual d'estalvi sistemàtic, també conegut com a PIAS, és un producte financer orientat a acumular un estalvi a llarg termini a través d'aportacions periòdiques o extraordinàries, proporcionant uns ingressos complementaris a la jubilació.

Es contracta mitjançant una assegurança de vida-estalvi, per la qual cosa, en cas de defunció de l'assegurat, els beneficiaris rebran les aportacions capitalitzades fins a la data de defunció.

A diferència del pla de previsió assegurat (PPA), els diners estalviats en un pla individual d'estalvi sistemàtic es poden rescatar en qualsevol moment o es poden constituir en una renda vitalícia. Les inversions realitzades en un PIAS solen estar subjectes a alguns beneficis fiscals.

També et podria interessar

  • Comença a planificar la jubilació amb els plans de pensions de BBVA i gaudeix d'avantatges fiscals.