Període de subscripció

Rep aquest nom el termini que solen tenir els inversors per sol·licitar l'assignació de valors en una oferta pública o per exercir determinats drets en ampliacions de capital, conversió d'obligacions, etc.