Período de subscrición

É chamado así o prazo que adoitan ter os investidores para solicitaren a asignación de valores nunha oferta pública ou para exerceren determinados dereitos en ampliacións de capital, conversión de obrigas, etc.