Període de comercialització

En els fons garantits, és el període en què es pot invertir sense que s'apliqui la comissió de subscripció, a l'inici de cada període de garantia (les inversions realitzades amb posterioritat solen versi penalitzades amb una comissió de subscripció que pot arribar fins al 5% de l'import invertit). A més, la major part dels fons garanteixen el manteniment del valor liquidatiu inicial (el que es dona en un moment donat del període de comercialització); per tant, si s'entra després la inversió inicial no estarà garantida.