Passaport europeu

En relació amb els mercats de valors, aquest terme fa referència a la possibilitat d'oferir productes o serveis fora del país d'origen, dins l'àmbit comunitari.