Pasaporte europeo

En relación cos mercados de valores, este termo fai referencia á posibilidade de ofrecer produtos ou servizos fóra do país de orixe, dentro do ámbito comunitario.