Participacions significatives

Són aquelles participacions posseïdes per una persona física o jurídica en una societat cotitzada en borsa, que obliga a la seva comunicació a la CNMV per a la seva constància registrada.