Participacións significativas

Son aquelas participacións posuídas por unha persoa física ou xurídica, nunha sociedade cotizada en bolsa, que obriga á súa comunicación á CNMV para a súa constancia rexistrada.