Pagaré d'empresa

Actiu de renda fixa a curt termini, emès al descompte per una companyia.