Nota promisoria de empresa

Activo de renda fixa a curto prazo, emitido ao desconto por unha compañía.