MEFF renda fixa

Nom que rep el mercat de futurs financers dedicat a la contractació de futurs i opcions sobre actius de renda fixa. Aquest mercat es localitza a Barcelona.