MEFF renda fixa

Nome que recibe o Mercado de Futuros financeiros dedicado á contratación de futuros e opcións sobre activos de renda fixa. Este mercado localízase en Barcelona.