Greenmailer

Terme anglosaxó per definir el revenedor amb plusvàlua. És a dir, aquell que adquireix forts paquets de títols d'una societat per després revendre'ls a aquesta amb fortes plusvàlues.