Greenmailer

Termo anglosaxón para definir o revendedor con plusvalía. É dicir, quen adquire fortes paquetes de títulos dunha sociedade para logo revenderllos con fortes plusvalías.