Green shoe

El Green Shoe es denomina a una clàusula en els contractes de col·locació d'OPV (oferta pública de venda), en la qual es permet als col·locadors vendre més accions de les previstes (fins a un 10% addicional, aproximadament), en els casos en què la demanda arribi a ser molt més gran del que es preveu. Aquest terme té origen en la companyia Green Shoe Company, que va utilitzar aquesta clàusula fa 70 anys.

Aquest sistema va ser creat per estabilitzar el preu de l'OPV en aquells casos en què es produeixi una forta demanda i el valor es desboqui. Llavors el problema es resol venent accions addicionals, obtenint plusvàlues sense riscos, per al col·locador.