Gravamen

Càrrega fiscal imposada sobre la riquesa, la despesa o la renda d'individus o empreses.