Gravame

Carga fiscal imposta sobre a riqueza, o gasto ou a renda de individuos ou empresas.