Golden share

(Acció d'or) És aquella a la qual s'atribueixen drets especials de vot. Com a conseqüència, el seu propietari pot exercir més control sobre la vida societària que la resta dels accionistes. Aquest terme se sol utilitzar per fer referència a les accions que conserven els governs després d'haver privatitzat una empresa; a la pràctica els permet conservar un cert control i vetar determinades decisions.