Gestió passiva

Modalitat de gestió de carteres amb la qual es pretén obtenir una rendibilitat equivalent a la de l'índex o índexs de referència, mitjançant una elecció de títols que repliquin la seva evolució.