Xestión pasiva

Modalidade de xestión de carteiras coa que se pretende obter unha rendibilidade equivalente á do índice ou índices de referencia, mediante unha elección de títulos que repliquen a súa evolución.