Despeses del fons

(TER) Total Expenses Ràtio. Ràtio que relaciona les despeses totals suportats per un fons d'inversió en un període amb la xifra de patrimoni mitjà. Les despeses totals inclouen les comissions de gestió i dipositari, els serveis exteriors i unes altres despeses d'explotació. Aquesta dada, expressat en percentatge, és important per a l'inversor perquè permet conèixer el nivell de despeses que suporta un fons d'inversió i comparar-ho amb uns altres fons similars. Es publica en un annex del fullet simplificat i en els informes periòdics que s'envien a socis i partícips.