Guany

És l'augment del valor d'un actiu financer respecte al preu de compra. Per fer efectiu el guany cal vendre l'actiu, altrament el guany només és latent.