Ganancia

É o aumento do valor dun activo financeiro con respecto ao prezo de compra. Para facer efectiva a ganancia hai que vender o activo, do contrario a devandita ganancia é só latente.