Broker cec

Entitat la finalitat de la qual és facilitar que, en una operació financera, tant la part compradora com la venedora romanguin en l'anonimat quan porten una operació d'intermediació.