Broker cego

Entidade cuxa finalidade é facilitar que, nunha operación financeira, tanto a parte compradora como a vendedora permanezan no anonimato cando levan unha operación de intermediación.