Borsa de valors

El terme borsa de valors fa referència a un mercat organitzat en què es negocien operacions de compravenda de títols valors. La borsa serveix perquè les empreses aconsegueixin més fons mitjançant la venda d'actius financers com accions, bons, obligacions, etc. Per part seva, els estalviadors poden obtenir rendibilitat pels seus diners amb la compra i la venda dels productes emesos per les empreses en borsa.

La borsa és un punt de trobada entre empreses i estalviadors, que ofereix la possibilitat de convertir aquests productes financers en diners de manera immediata.

Què és la borsa?